projecte “Ca Sa Padrina”

Entre mitjaneres

Projecte L’HORTA

Vivenda unifamiliar entre mitjaneres, projecte de Llorenç Seguí Arquitecte.

Projecte integral de fusteria interior, mobiliari de Cuina-Office.