“Picasso” project

Simplicitat i equilibri

Detalls del projecte